Biertje


“We moeten nog wel samen een biertje kunnen drinken”

Ondernemer en investeerder kennen elkaar al lang en hebben duidelijk een goede persoonlijke relatie. Dat maakt het ook lastig om samen tot een goede deal te komen. Immers, ook de minder leuke zaken gaan in de toekomst aan de orde komen. Dat betekent dat die ook tijdens de onderhandelingen op tafel moeten komen.

Door op de juiste manier ratio en relatie van elkaar te scheiden in de onderhandelingen, kunt u als ondernemer tot toekomstbestendige afspraken komen met de investeerder. Toekomstbestendig zodat voor iedereen helder is wat er afgesproken is en, belangrijker nog, wat er bedoeld was.

Op die manier kunt u ook nog een biertje drinken samen als het toch allemaal tegen blijkt te vallen.

Kunt u straks ook nog rustig op hetzelfde terras gaan zitten als uw investeerder?