Highly Improbable


“Ongelooflijk dat dit ons overkomt, terwijl we dit toch hadden moeten zien aankomen”. Onze relatie een MKB ondernemer is er nog steeds verbaasd over dat hij zo kwetsbaar was.

De ondernemer was totaal overrompeld door een gebeurtenis, die hij echt niet had zien aankomen. Een voorbeeld hiervan is de Brexit, maar ook baanbrekende technologische veranderingen zoals 3D Printing en Big Data. We noemen deze onverwachte voorvallen en ontwikkelingen: Black Swans.

Black Swans zijn gebeurtenissen:
 • die zeer uitzonderlijk zijn en slechts zeer sporadisch voorkomen,
 • die een grote impact hebben,
 • waarvan we met terugwerkende kracht kunnen beredeneren waarom deze zo hebben kunnen plaatsvinden.
 • Kortom, gebeurtenissen die de bestaande ketens volledig kunnen ontregelen en verstoren, waardoor de continuïteit van je bedrijf in gevaar kan komen.

  ‘Oorzaken zien er ná de gevolgen anders uit dan ervóór’ (nietschze)

  Zwarte Zwanen hebben echter twee kanten. Ze bieden bedrijven ook totaal nieuwe kansen wanneer je in staat bent er op in te spelen.

  Hoe gaat u om met de Zwarte Zwanen die uw pad kruisen?
   
  The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable van Nassim Nicholas Taleb