Expertises

De MKB ondernemer en zijn onderneming worden gedreven door de hectiek van alledag. Het werken aan de toekomst en de klanten van morgen legt het vaak af tegen de uitdagingen van vandaag. Tegen de tijd dat u wel aandacht hiervoor kunt vrijmaken is dit vaak gedreven door bittere noodzaak en loopt u het gevaar om de controle te verliezen. Herkent u zich in één van de volgende uitspraken?
 • U mist het inzicht in de behoeften van uw klanten? 
 • U ziet mogelijkheden in een specifiek marktsegment? 
 • U zoekt liquide middelen om uw business op gang te brengen?
 • U wilt aanhaken bij nieuwe marktontwikkelingen? 
 • U heeft behoefte aan een klankbord op strategisch niveau?

 • Wij zorgen ervoor dat uw onderneming nieuwe (internationale) kansen creëert, op de juiste wijze evalueert en ze ook daadwerkelijk realiseert. Daarmee dragen onze adviseurs bij aan de vereiste bedrijfscontinuïteit en duurzame groei van uw onderneming. Dit doen wij met focus op het korte termijn resultaat en de lange termijn structuur in uw onderneming.

  We noemen onze aanpak Integraal Business Development. Sinds 2007 staan we met ons team van adviseurs voor u klaar. We willen daarbij relevant zijn en voor u het verschil maken.

  Strategy | Business Development | Innovation Funding

  Strategy
  Business Development
  Innovation Funding  Strategic Roadmap
  Wij zijn een kritische gesprekpartner, een klankbord voor de ondernemer en zijn management team. Wij werken aan de opbouw en ondersteuning van het managementteam.


  Consortia Impact
  Het innovatieve MKB beschikt vaak over beperkte middelen om haar (groei)doelstellingen te realiseren. Wij adviseren en begeleiden ondernemers in het realiseren van hun innovatie financiering. Of u dit alleen doet of met partners, wij nemen hierin graag het initiatief.


  Innovation Funding
  Voor strategische herpositioneringen en nieuwe business kansen moeten plannen gemaakt worden. Wij helpen ondernemers om tot de kern te komen. Daarbij staan wij naast de ondernemer.

  Business Strike!

  Business succes is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Vergelijk het met bowlen. Enkel door een goede voorbereiding en de bowling bal met effect op de juiste plek te richten ('hit the pocket'), realiseer je een Business Strike, oftewel alle bowling pinnen gaan om in één worp. Het MKB beschikt vaak niet over de middelen om meerdere keren aan te zetten. De voorbereiding moet efficiënt en effectief zijn. Een enkele bowling pin omgooien heeft geen blijvend effect. Enkel met een Business Strike wordt voor het MKB waarde gecreëerd.

  Onze voorwaarden
  Wij hanteren heldere voorwaarden. Onze aanpak is gebaseerd op in de praktijk getoetste methoden en werkwijzen. Methoden die speciaal ontworpen zijn voor het MKB. Door gebruik te maken van onze methoden en aanpak kunnen wij vaste prijsafspraken met u maken en u kwaliteit bieden.