Partner: LEANBLACK

LEANBLACK begeleidt en adviseert organisaties bij het analyseren en verbeteren van het bedrijfsproces met kennis, kunde en vaardigheid in LEAN SIX SIGMA. Wegnemen van verspillingen, continu verbeteren, screenen vaste lasten, innovatie, sales boost, strategische vraagstukken en kwaliteitsverbeteringen worden in rap tempo opgevolgd. Met focus op de maakindustie en diensten sector, richten wij ons op proces- en kwaliteitsverbetering en efficiency op zowel productie als kantoor omgeving. We zijn niet van de lange rapporten, maar meer van de handen uit de mouwen. Samen weten, denken en dan doen! Terugverdientijd van onze dienst, gemiddeld binnen 3 tot 6 maanden.

WIM BRANDSEMA, www.leanblack.nl, 06-29005031

Partners

Ondersteuning